BIOOPERAT | operat wodnoprawny, ekspertyzy przyrodnicze

Wrocław 50-348
ul. Henryka Sienkiewicza 112/5

W zakresie usług opracowywane są operaty wodnoprawne, inwentaryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, raporty o oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko, raporty środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięć, analizy porealizacyjne, wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, wniosków o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. Wydawane są także pozwolenia zintegrowane i ekspertyzy środowiskowe (m.in.: przeglądów ekologicznych, ocen ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód, projektów planów zadań ochronnych, raportów początkowych, waloryzacji terenu).

Właścicielką Bioooeratu jest Ewa Juchnowska, doktor biologii z bogatym doświadczeniem w branży, w tym ponad 13 letnią praktyką w świadczeniu usług w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu, sektora gospodarki komunalnej i administracji publicznej. W ramach dotychczasowej aktywności zawodowej właścicielki leżało przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania: pozwoleń umożliwiających zgodne z prawem korzystanie ze środowiska wskład, których wchodziły pozwolenia zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie na zbieranie odpadów, pozwolenie wodnoprawne.