Kontakt

redaktor naczelny: Leszek Lik,
[email protected];
Biuro promocji i reklamy:

tel. 505 129 273, [email protected]

(r) – materiał reklamowy lub powierzony.
Redakcja nie odpowiada za treść i formę powierzonych materiałów, zastrzega sobie prawo adiustacji powierzonych tekstów