Karencja w ubezpieczeniu na życie

  • 28.07.2021, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Karencja w ubezpieczeniu na życie
Zakup polisy na życie nie oznacza powstania natychmiastowej ochrony, obowiązującej od momentu zawarcia umowy. Zazwyczaj należy bowiem odczekać określoną ilość czasu, zanim zacznie ona w pełni działać. Jest to tak zwana karencja w ubezpieczeniu na życie. Co powinniśmy o niej wiedzieć przed wykupieniem polisy?

 

 

 

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia. Ma ona za zadanie wesprzeć finansowo bliskie nam osoby, po naszej śmierci. Zostanie im wtedy wypłacone świadczenie pieniężne, które zabezpieczy ich byt i ustrzeże przed pogorszeniem poziomu życia. Środki te wypłacane są uposażonym, czyli osobom wskazanym w polisie przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie może też obejmować wsparcie dla ubezpieczonego. Dzięki polisie uzyska on finansową pomoc w razie pobytu w szpitalu, operacji, wypadku komunikacyjnego czy w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie na życie może również obejmować urodzenie dziecka lub leczenie poważnej choroby, zdiagnozowanej w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Co dokładnie oznacza karencja w ubezpieczeniu na życie

Karencja to okres czasu, przez który nie obowiązuje nas któryś z rodzajów ochrony, wymienionych w zakupionej polisie. Oznacza to, że pomimo że podpisaliśmy umowę, nie możemy od razu skorzystać z niej w całości. Musimy bowiem odczekać, aż minie określony w niej okres czasu. Każde z ryzyk, ujętych w polisie, cechuje się różnym czasem trwania karencji.

Po co ubezpieczyciele stosują karencję?

Karencja to zabezpieczenie ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami. Otóż każdy, kto posiada wiedzę że choruje, mógłby wykupić taką polisę, aby uzyskać świadczenie pieniężne. To samo może dotyczyć kobiet w ciąży czy osób, które mają zaplanowane zabiegi chirurgiczne. Dochodziłoby więc do licznych nadużyć i wyłudzania pieniędzy od ubezpieczycieli.

Właśnie dlatego powstała karencja w ubezpieczeniu na życie. Nie zapominajmy, że ubezpieczenie to produkt, który ma nas wspomóc w czasie nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Nie powstał on jednak po to, abyśmy traktowali go jako dodatkowe źródło zarobku, gdy tylko podupadniemy na zdrowiu. Karencja powstała więc ze względu na nieuczciwe osoby.

Czy karencja obejmuje utratę życia?

Jeśli ubezpieczony umrze niespodziewanie, uposażeni otrzymają środki z polisy. W przypadku nieprzewidzianej śmierci, karencja bowiem nie obowiązuje. Oznacza to, że ochrona rozpoczyna się tuż po podpisaniu umowy. Nie da się przecież przewidzieć własnej śmierci, przez co karencja nie jest potrzebna.

Jakie zdarzenia najczęściej obejmuje karencja?

Karencja w ubezpieczeniu na życie obejmuje te zdarzenia, których nie można zaklasyfikować jako nieszczęśliwego wypadku. Objęte są nią także takie sytuacje, o których ubezpieczony mógłby wiedzieć przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem. Najczęściej obejmuje ona: • urodzenie dziecka, • śmierć członków rodziny, • hospitalizację i leczenie specjalistyczne, • trwały uszczerbek na zdrowiu, • poważne zachorowanie.

Jak długo trwa karencja w ubezpieczeniu na życie

Czas trwania karencji uzależniony jest od rodzaju zdarzenia/ryzyka ujętego w umowie ubezpieczeniowej. Długość trwania karencji zależy także od indywidualnych ustaleń towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że każde z nich, może mieć nieco inny czas jej trwania. Zależy ona także od tego, którą z rzędu umowę podpisaliśmy z tym samym ubezpieczycielem. Przykładowo – najczęściej karencja na urodzenie dziecka wynosi do 9 lub nawet do 36 miesięcy (w zależności od ubezpieczyciela). Operacje, pobyt w szpitalu, czy poważne zachorowanie – to zdarzenia z karencją wynoszącą do 3 lub do 6 miesięcy od podpisania umowy. Ogólnie więc musimy liczyć się z co najmniej kilkumiesięcznym okresem oczekiwania, zanim nasza polisa zacznie nas w pełni chronić.

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: